Welcome, Johor Darul Ta'zim

Description of something something.

Teras Pertama

Pengukuhan tadbir urus dan akauntabiliti
(4 stratergi)

Timeline :

2

1

0


KPI Achievement :

1

2

0


Teras Kedua

Transformasi sistem pengurusan perakaunan dan kewangan (4 stratergi)

Timeline :

2

1

1


KPI Achievement :

0

3

1


Teras Ketiga

Memantapkan kecekapan dan keberkesanan penyampaian perkhidmatan (6 stratergi)

Timeline :

3

1

0


KPI Achievement :

1

2

2


Teras Keempat

Pemerkasaan keupayaan dan kapasiti modal insan
(3 stratergi)

Timeline :

1

0

0


KPI Achievement :

0

1

0